Çeşit mevzuda atalar sözleri ve aytımlar

Портрет: 

Acını dadını bilmegen tatlını damını bilmes.

Almağa bilgen bermege-de bilür

Ateşte yanmas, suda batmas

Bir belâ belâ mı? Belâ belânıng üstine kelse puskullü belâ-ona belâ.

Güzelge baqmaq gözge yahşı

Gülni sevgen tegeneginde sever

Yer kemalıng bir zevalı var dır